PrivatFöretag
zickzack_icon
Alltid grönt!
zickzack_icon

För oss finns det bara två värden i livet; Pris och miljö.

Som kund hos oss på Telinet Energi behöver du aldrig bekymra dig över var elen kommer ifrån eller hur den produceras. All vår el är grön och kommer från förnyelsebara källor. Baserat på våra kunders elförbrukning handlar vi ursprungsgarantier från de som tillverkar grön el. På detta sätt kan vi garantera att för varje kilowattimma som våra kunder förbrukar har det producerats precis lika mycket grön el.

Som kund kan man givetvis fråga sig hur stor skillnad det faktiskt gör när man väljer el från förnybara källor och visst är det en omställning som inte kommer ske över en natt. Men genom att välja en aktör som levererar grön el hjälper du till att göra ett ställningstagande och öka incitamentet för ökad utbyggnad av gröna energikällor.

Läs mer våra ursprungsgarantier och miljöpåverkan från den el du köper av oss

pig

Alltid billigt

Hos oss får du Sveriges lägsta elpriser, inte bara idag utan även imorgon. Vi slutar aldrig jobba för att pressa priserna ytterligare.
responsive

Jämför oss

Våra priser tål verkligen att jämföras. Gå in på elskling, compricer eller elpriser och jämför oss med de andra
 elbolagen och deras priser.
vind

Alltid grönt

Du behöver aldrig bekymra dig över var elen kommer ifrån eller hur den produceras. All vår el är grön och kommer från förnybara källor. Läs mer.