PrivatFöretag
Vad har Kim Jong-un med din elfaktura att göra?

Vad har Kim Jong-un med din elfaktura
att göra?

Så här hänger det ihop på elmarknaden.

zickzack_icon
zickzack_icon
artik2_1
artik_2_2
artik_2_3
zickzack_icon
zickzack_icon

artik_2_1_big

Så påverkar Kim Jong-Un din elfaktura. Och lite mer.

Först och främst, elpriset bestäms på den nordiska elbörsen och styrs av tillgång och efterfrågan. Väder och vind påverkar, men prisnivån i Europa och Sverige styrs faktiskt av kolkraften. I Kina.

Även om du gjort ett bra miljöval med el från sol, vind eller vatten, så prissätts all el i konkurrens med det som fortfarande är världens största energikälla – kol. När kolkraftspriset stiger så påverkar det hela energimarknaden. Eftersom Kina är störst i världen vad gäller både förbrukning och produktion av kol och kolkraft, så kan man säga att Kina också styr det globala kolpriset. En liten ändring där, hamnar på elfakturan här. Och det påverkas av såväl politiska beslut som utrikesfrågor. Därför påverkas ditt elpris såklart även när t ex Kim Jong-un testar robotar i Nordkorea. Grannlandet Kina markerar då sitt missnöje med att stoppa kolimporten från Nordkorea där de annars handlar en hel del, och täcker i stället sitt kolbehov genom att köpa mer på den internationella marknaden. Bland annat från Colombia, som normalt exporterar mycket kol till Europa. Och när Kina lägger in storbeställningar, så är det big business för Colombia som skickar lasten österut. Resultatet blir en prisökning på kol, som direkt påverkar det europeiska elpriset.

Tillbaka till toppen


artik_2_2_big

Fast eller rörligt? Tänk så här.

Vilket avtal som passar bäst beror på hur du ser på risk och trygghet. Rörligt pris är för dig som kan hantera olika kostnader från månad till månad. Du följer med i svängningarna på elbörsen och likt en rörlig ränta betalar du ingen premie för att stabilisera priset. Över tid är rörligt elpris billigast men du måste vara beredd på att priset under en period kan vara högt och överstiga t ex det fasta priset. Du som har lite högre förbrukning och vill ha ett så lågt kWh-pris som möjligt kan få det bästa av två världar – Inköpspris med Pristak är ett rörligt avtal som försäkrar dig mot kraftiga prishöjningar. Du betalar endast inköpspriset på elen och om elpriset skulle överstiga ett visst snittpris under bindningstiden kompenseras du som kund. Under tiden kan du njuta av det låga rörliga priset. Vill du veta exakt vad elen kostar på förhand, oavsett vad som händer i världen? Ja, då är det

fast pris som gäller. Här garanteras du samma pris hela avtalsperioden. Ju längre tid du binder upp dig, desto större trygghet förstås. Sist men inte minst, om du vill veta exakt vad du betalar varje månad oavsett avtal, kolla tjänsten Utjämnad faktura här.

Tillbaka till toppen


Utjämnad faktura – Samma pris varje månad, året om.

Oavsett om du har ett avtal med rörligt eller fast pris erbjuder vi vi tjänsten Utjämnad faktura. Då fördelar vi totalkostnaden jämnt varje månad, året om, och du slipper oroa dig för kostnadstoppar. Din totala elkostnad för året baseras helt enkelt på din uppskattade årsförbrukning och en prognos av ditt elpris. Summan delar vi sedan i 12 lika delar och det är det belopp du får betala varje månad. Kolla filmen om hur Utjämnad faktura funkar här.

Tillbaka till toppen

zickzack_icon
zickzack_icon
Källor:
Energinyheter.se
Affärsverken.se
Losenergy.com