PrivatFöretag
Klimatkompensation och förnybar energi!

Klimatkompensation och förnybar energi!

zickzack_icon
zickzack_icon
artik_2_2
artik_2_3
zickzack_icon
zickzack_icon

artik_2_2_big

Klimatkompensation och förnybar energi!

Vi klimatkompenserar genom att plantera fler träd och bevara mer skog – det bidrar till en mer hållbar utveckling. Och vi gör ännu mer. Från starten har vi bara erbjudit el från förnybara energikällor som solen, vinden och vattnet. Utan att du behöver betala något extra för det. Det innebär att du som Telinetkund verkligen gör skillnad – både idag och imorgon. Tack för det.

Klimatkompensation innebär en minskning av utsläppen som är lika stor som det som ska kompenseras. Vi på Telinet klimatkompenserar för hela verksamhetens klimatpåverkan – det innebär att vi kompenserar för precis allt, ner till minsta glödlampa på vårt kontor.

Sedan 2013 samarbetar Telinet med Tricorona Climate Partner gällande klimatkompensation.

Varför är det viktigt?
Motverka utsläpp
Genom att klimatkompensera med projekt som ersätter förbränning av fossila bränslen med förnybar energi minskar de globala utsläppen av växthusgaser.

Ekonomiskt incitament
Att klimatkompensera sina utsläpp kostar pengar, såklart. Men det innebär i sin tur att vi blir bättre på att välja mer klimatsmarta lösningar, då kostnaderna blir lägre. Bra för miljön, bra för plånboken.

Bidrag till hållbar utveckling
Utöver själva klimatnyttan innebär klimatkompensation positiva effekter i utvecklingslandet där projektet skapas, t ex att det skapas fler arbetstillfällen. Senaste projektet vi stöttar är återplantering av 1,2 miljoner träd i Sodo i Etiopien.

Tillbaka till toppen

artik_2_2_big

Vad kan jag själv göra?

Det finns mycket du själv kan göra för att bidra till ett stabilare klimat. Här är fem viktiga områden att kika på. Tipsen kommer från WWF.

BILEN – tanka förnybart & åk kollektivt
Transporter och privat bilåkande står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

BIFFEN – ät mindre kött
Enligt Jordbruksverket står animaliska produkter, som kött, mjölk och ost, för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser.

BOSTADEN – sänk temperaturen
Nästan 40 procent av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader.

BUTIKEN – Shoppa smartare
Vår konsumtion av nya prylar står för en väsentlig andel av våra växthusgasutsläpp genom de industrier som tillverkar dem.

BÖRSEN – spara klimatsmart
Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar ofta investeras i olja och kol? Kolla med din bank efter placeringar som inte bidrar till global uppvärmning.

Tillbaka till toppen


artik_2_2_big

1,2 miljoner träd planteras och skyddas.

Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Det innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem.

Avskogningen innebär dessutom en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och lägre inkomster för en av världens fattigaste befolkningar.

Sodo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga skogar och därigenom stärka de naturliga ekosystemen. Projektet fungerar genom ett aktivt deltagande från de lokala samhällena där invånarna ansvarar för projektets implementering. Vinsten som projektet genererar återinvesteras i samhällsstärkande initiativ som utbildning och sjukvård. Under Sodo-projektet kommer 1,2 miljoner träd att etableras och skyddas. Därigenom kommer uppskattningsvis 189 027 ton CO2 att bindas.

Exempel på tidigare projekt är Jilin Mali i nordöstra Kina – en vindkraftspark med totalt 33 vindkraftturbiner. Projektet ligger i ett område dominerat av värmekraftverk som producerar el från kol.

Tack vare projektet produceras nu ren el med mindre koldioxidutsläpp, eltillförseln är mer stabil och dessutom har luftföroreningarna minskat.

Vindkraftsparken förväntas årligen leverera 101 696 MWh till elnätet i området, vilket räcker till över 5000 familjers elförbrukning.

Tillbaka till toppen

zickzack_icon
zickzack_icon
Källor:
WWF