PrivatFöretag
zickzack_icon
Säg hej till vår kundservice!
zickzack_icon

Behöver ni hjälp att förstå er faktura, ordna autogiro eller förstå skillnaden mellan våra elavtal?

Vanliga frågor just nu:

Hur blir vi kunder hos Telinet Energi?
Enklast är att teckna direkt här på hemsidan. Annars går det givetvis att ringa oss på 0200-456 150. Det går också att SMS:a BYT och personnummerr till 72 501 eller besöka någon av jämförelsesiterna på nätet.
Vad innebär ett avtal med tillsvidarepris?
Tillsvidarepris är något som nätbolagen använder när ni inte aktivt valt något elavtal. Ofta är tillsvidarepriset dubbelt så dyrt som om du väljer något rörligt avtal på marknaden, det är därför viktigt att göra ett aktivt val av elavtal. Priset svänger inte lika snabbt som ett rörligt avtal men justeras ett antal gånger per år. Telinet har inga avtal med tillsvidarepris.

 

Elpriser och elavtal
Vi är redan kunder hos er, hur förnyar eller ändrar vi avtalet?
Enklast är att använda ”Mina sidor” där ni själva kan administrera ert avtal, se era elräkningar och se prognoser för er framtida förbrukning. Fram tills dess får vi be er maila oss era önskemål eller slå en signal på 0771-456 150 så hjälper vi er.
Det här behöver ni kolla innan du byter till oss.
1. Kolla med er befintliga leverantör vad ni har för uppsägningstid. Ofta står detta på er elräkning.
2. Ni behöver ha områdes-ID (3 bokstäver) och anläggnings-ID (18 siffror). Detta hittar ni också på er elräkning.
Hur lång uppsägningstid är det på era avtal?
Alla våra företagsavtal har tre månaders uppsägningstid. Har du ett bundet avtal eller ett avtal med pristak har du också en bindningstid på ditt elavtal.
Hur blir vi kunder hos Telinet Energi?
Enklast är att teckna direkt här på hemsidan. Annars går det givetvis att ringa oss på 0771-456 150. Det går också att SMS:a BYT och personnummerr till 72 501 eller besöka någon av jämförelsesiterna på nätet.
Vad är elcertifikat?
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem skapat för att främja utbyggnaden av förnyelsebar energi. Samtliga företag som säljer el på den Svenska marknaden måste köpa en viss mängd elcertifikat från producenter av förnyelsebar el. Besök Energimyndighetens hemsida för mer info: http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/
Vad händer efter bindningstiden går ut på vårt bundna avtal?
Efter bindningstiden tar slut får ni givetvis välja hur du vill att vi hanterar ert elavtal, om ni vill binda om med ett nytt fastprisavtal, om ni vill använda ett rörligt avtal eller om ni mot förmodan vill testa en annan leverantör. Om vi inte hör något från er kommer vi att ge dig ett elavtal baserat på din förbrukning.
Kan vi när som helst binda mitt rörliga avtal?
Självklart kan ni binda eller justera ditt avtal precis när ni vill.
Vad är bäst, rörligt eller bundet avtal?
Tyvärr finns det inte ett enkelt svar på denna fråga, det beror helt på era behov. Generellt kan man säga att elavtalet fungerar ungefär som med boräntor. Sett över tid blir rörligt billigast, sedan kan det vara värt att betala lite extra för tryggheten att veta vad elpriset blir från månad till månad.
Vad innebär Rörligt med pristak?
Detta är ett avtal där man försäkrar sig mot stora uppgångar av elpriset. Detta avtal säljs med bindningstid på 12 månader och vi garanterar att elpriset i snitt under bindningstiden aldrig överstiger 49 öre per kWh.
Vad innebär ett avtal med tillsvidarepris?
Tillsvidarepris är något som nätbolagen använder när ni inte aktivt valt något elavtal. Ofta är tillsvidarepriset dubbelt så dyrt som om ni väljer något rörligt avtal på marknaden, det är därför viktigt att göra ett aktivt val av elavtal. Priset svänger inte lika snabbt som ett rörligt avtal men justeras ett antal gånger per år. Telinet har inga avtal med tillsvidarepris.

Faktura
Vilket bankgiro skall vi betala fakturan till?
Bankgirot är 168-6039 och står angivet på er faktura.
Kan vi få elnätsavgiften fakturerad från Telinet Energi?
Nej, du kommer att få en faktura från ert nätbolag och en från oss med er förbrukning. Vi har dock ingen fakturaavgift så vi hoppas att det inte är ett stort besvär.
Har ni någon fakturaavgift?
Nej. Ingen fakturaavgift alls. För miljöns skull så vill vi gärna skicka e-faktura eller fakturera via autogiro så hjälps vi åt att spara på världens resurser.
Har ni någon startavgift?
Nej, ingen startavgift. Det skall vara enkelt och billigt att vara kund hos oss!

Miljö
Vad innebär förnyelsebar energi?
En förnybar energikälla är en energikälla som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Detta gäller t.ex. vind-, vatten- och solkraft. Alla dessa är härrör egentligen från energi från solen. Fossila bränslen (kol, olja och naturgas) och kärnkraft räknas inte som förnybara, eftersom de baseras på ändliga resurser.
Gör det någon skillnad när vi väljer ”grön el”?
Ja! Att ni väljer förnyelsebar energi innebär dock inte att vi kommer byta ut elkabeln till er anläggning mot en ny med miljövänlig el. Vi kommer att handla upp el och ursprungsgarantier som visar att elen kommer från miljövänliga alternativ på elbörsen. Om hela Sveriges befolkning skulle välja att köpa miljövänlig el skulle vi endast ha miljövänliga alternativ i systemet. Så ni gör en insats och hjälper till att driva utbyggnaden av förnyelsebara alternativ!
Vart kommer elen ifrån?
All vår el kommer från förnyelsebara källor; alltså från sol, vind och vatten. Detta gör att vi inte har några CO2 utsläpp eller några kärnbränsleavfall.

Om Telinet Energi
Vart köper Telinet Energi sin el?
Vi handlar, precis som övriga aktörer på marknaden, vår el på den nordiska elbörsen Nordpool.
Hur ringer vi till kundservice från utlandet?
Förutom 0771-456 150 som är gratis inom Sverige kan du även nå  oss på 08-525 029 50.
Har ni någon egen elproduktion?
Ja, vi har ett par vindkraftverk på Öland. Majoriteten av elen vi levererar köper vi dock på elbörsen.
Hur kan ni hålla så låga elpriser?
Telinet strävar efter att erbjuda marknadens lägsta elpriser. Detta är möjligt genom en kostnadseffektiv organisation och måttliga avkastningskrav från ägarna. Elmarknaden har historiskt sett haft goda marginaler och därför finns det möjlighet för aktörer som Telinet att konkurrera genom låga priser.
Är det möjligt att kombinera miljövänlig el med de lägsta priserna på marknaden?
Kostnaden för el som kommer från förnybara resurser är generellt högre än annan el, bl.a. pga det kräver köp av ursprungsgarantier. Det är dock viktigt för oss att bara erbjuda el från förnyelsebara resurser och därför håller vi hellre låga avkastningskrav och gör vår organisation ännu mer kostnadsseffektiv för att kunna erbjuda marknadens lägsta priser.
Vilka står bakom Telinet Energi AB?
Telinet Energi AB i Sverige är ett helägt dotterbolag till Telinet Energi AS i Norge. I Norge har Telinet funnits sedan sedan 2003 och konkurrerat med låga elpriser. I Sverige har Telinet funnits sedan 2008 och strävat efter att ha så låga elpriser som möjligt och samtidigt bara erbjuda el från förnyelsebar energi.
Har du synpunkter eller klagomål?
Vi jobbar stenhårt för att förbättra och förenkla alla våra rutiner men givetvis kan vi fortfarande göra fel. Har ni synpunkter på vår hantering i ditt ärende?

1. Kontakta vår kundservice
Första steget är alltid att kontakta vår kundservice, via mail kundservice@telinet.se eller telefon 0771-456 150.

2. Inte nöjd med svaret?
Skicka ett mail till klagomal@telinet.se med en beskrivning om vad som hänt. Därefter går vi igenom ditt ärende igen och utreder om vi hanterat det felaktigt.

Om du fortfarande inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt ärende rekommenderar vi dig att ta kontakt med någon av nedanstående aktörer som erbjuder opartisk rådgivning:

    Kommunens konsumentrådgivare

Konsumenters energimarknadsbyråAllmänna reklammationsnämnden